Vůz 9113 není v databázi!

Od 1. 1. 2024 přečísloval Dopravní podnik vozy 14T evidenčních čísel 9111 a 9113. V naší databázi jsou vedeny pod jejich novými čísly 9171, resp. 9172.

Zadejte číslo vozu:

Seznam všech tramvajových vozů Dopravního podniku hl. m. Prahy

Tento seznam obsahuje pouze vozy, které byly evidovány jako provozní k datu 19.6.2013 a později. Nemusí být kompletní a zcela jistě neobsahuje veškeré exponáty z Muzea MHD Střešovice, či pracovní a manipulační vozy, neboť smyslem seznamu je postihnout především pravidelný provoz na linkách s cestujícími v době od spuštění stránek Mobilnitabla.cz a poskytnout čerstvé informace z aktuálního provozu jako je vypravení tramvají, jejich řazení do souprav, či celovozové reklamní polepy.